Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
Een K. Mijnheer! mijn schrift
is af. Hier is het.
De M. Dat gaat nog al wel.
Inhet vervolgmoet gij trach-
ten uwe regels op eenen
meer gelijken afstand te
schrijven. Schrijf nu uwen
naam en de dagteekening.
Dames, ik heb de eer uw
dienaar te zijn.
Une E. Monsieur, j'ai ache-
vé mon écriture. La voici.
Le M. Cela va assez bien ;
par la suite il faut tâcher
de placer vos lignes à une
distance plus égale. Main-
tenant écrivez votre nom et
la date. Mesdemoiselles,
j'ai l'honneur de vous sa-
luer.
Zevende Gesprek.
De voorgaanden.
Mevr. B. Komt kinderen, gaat
nu aan uw werk. Karolina,
hebt gij alles, wat gij noo-
dig hebt?
Kar. Ja wel, Mevrouw, hier
is mijn vingerhoed, mijn
speldenkussen, mijne schaar
en mijn naaldenkoker.
Leentje. Mevrouw, gij zult
u wel herinneren, dat gij
beloofd hebt, mij te leeren
borduren, als mijne kousen
af waren. Hier zijn ze.
Septième Conversation.
Les précédents.
Mad. B. Allons, mes enfants,
mettez-vous à l'ouvrage. Ca-
roline, avez-vous tout ce qu'il
vous faut?
Car. Oui, Madame, voici
mon dé, ma pelote, mes
ciseaux et mon aiguillier.
Èléonore. Madame, vous vou-
drez bien vous ressouvenir,
que vous avez promis de me
montrer à broder quand mes
bas . seraient achevés. Les
voilà.