Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Lees uw werk nog eens ge avec attention, et reve-
aandachtig over, en kom nez ensuite.
dan terug.
C. Hier is mijne lei. Mevrouw, C. 'Madame! voilà mon ar-
zij is geheel en al vol ge- doise ; elle est toute remplie.
schreven.
M. B. Laat zien. Wei, dat M. B. Voyons. Mais cela n'est
is zoo kwaad niet voor zulk pas si mal pour une petite
i een klein meisje. Ik ge- fille comme vous. Je crois
loof, dat gij de fout van que vous voulez réparer la
uwe les niet gekend te heb- faute de ne pas avoir su
ben wilt goed maken. votre leçon.
Sophia. Mevrouw, daar is Sophie. Madame ! voilà le
i de schrijfmeester. maître d'écriture.
' M. B. Goed, laat hem binnen M. B. Bon, qu'il entre.
komen.
Zesde Gesprek. Sixième Conversation.
De voorgaanden. De schrijf- Les précédents. Le maître
meester. d'écriture.
Een kind. Mijnheer, wilt gij Une enfant. Monsieur-, vou-
mij een voorschrift geven? les-vous me donner une
exemple ?
De meester. Daar is er een. Le maître. En voilà une; il
Gij moet eerst groot en dan faut premièrement écrire
klein schrijven. gros et ensuite menu.
Een ander K. Mijnheer, Une autre enfant. Monsieur,
1