Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
de goedheid mij eene grif-
fel te geven.
Jtf. B. Ziedaar eene, maar
verlies ze niet.
C. Ik zal ze met mijne spons
aan de lei vastbinden.
L. Mevrouw! van welk ge-
slacht is het woord spiegel ?
M. B. Van het mannelijk
geslacht; men zegt: ik zie
eenen spiegel.
C. Het woordenboek, als
het u belieft, juflers. . . .
Och ik kan er niet wel
mede terecht komen.
M. B. Sophia, wijs eens
aan die kleine, op wat wijze
men het woordenboek ge-
bruiken moet.
L. Mevrouw, ik heb mijne
vertaling afgewerkt. Wilt
gij de goedheid hebben ze
eens na te zien ?
M. B. Geef dan hier. Dit
woord is niet goed gespeld.
Deze volzin heeft eene ver-
keerde wending. Het is in
haast geschreven ; er staat
noch komma, noch punt.
bonté de me donner un cray-
on d'ardoise.
M. B. En voilà un: prenez
garde de ne pas l'égarer.
C. Je l'attacherai à mon ar-
doise, avec mon éponge.
L. Madame! de quel genre
est le mot miroir?
M. B. Il est du genre mas-
culin; on dit: je vois un
miroir.
C. Le dictionnaire, s'il vous
plaît, mesdemoiselles.... Ah!
je ne sais pas bien en faire
usage.
M. B. Sophie, montrez un
peu à cette petite, la ma-
nière de se servir du dic-
tionnaire.
L. Madame! j'ai fini ma
version. Ayez la bonté de
la corriger, s'il vous plaît.
M. B, Donnez. Voilà un mot
qui n'est pas bien orthogra-
phié. Cette phrase est mal
tournée. C'est écrit à la
hâte; il n'y a ni point, ni
virgule. Relisez votre ouvra-