Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOKBERICHT
VOOB DE5
ZEVENDEN DRUK.
Ofschoon de Zes oplagen, welke dit boekske beleefde, een
genoegzaam bewijs zijn, dat men hetzelve doelmatig vindt, achten
wij het toch niet overtollig, bij deze nieuwe oplage een woord
te zeggen van het gebruik, hetwelk wij, met het beste ge-
volg, op onze school van hetzelve maken, daar het eigenlijk
tot eersten grondslag dient van geheel het volgende onder-
wijs in de Pransche taal; gelijk dan ook de Vocabulaire
in aller handen is en blijft, en zoowel door de zeventien-jarige
jonkvrouw, als door het vier- of vijfjarige meisje gebruikt wordt.
Wij wijken af van het beginsel van sommigen, die meenen
dat men eerst dan niet het aanleeren eener vreemde taaj
moet beginnen, als de leerlingen zich het lezen en schrijven
van de moedertaal hebben eigen gemaakt. Wij houden het
voor meer doelmatig, reeds dadelijk eenen aanvang te maken
met het aanleeren van iets, hetwelk -als een voornaam be-
standdeel der wetenschappelijke oefening te beschouwen is ,
N. 1*