Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Maria. Daar zijn ze, trek ze Marie. Les voilà, chaussez-vous
netjes aan. proprement.
Louiza. Mietje! wilt ge mijn Louise. Marie ! voulez-vous la-
korset rijgen? cer mon corset?
Maria. Sta dan stil; gij zijt Maiie. Mais tenez-vous donc
in eene onophoudelijke be- tranquille; vous êtes dans
weging. un mouvement continuel.
Louiza. Welke jurk zal ik Louise. Quel fourreau mettrai-
heden aandoen ? je aujourd'hui t
Maria. Daar is uwe katoenen Marie. Voici votre fourreau de
jurk. Gij, Lotje! kunt de coton. Vous, Charlotte ! vous
jurk aandoen, welke gij pouvez remettre le fourreau
gisteren aangehad hebt. que vous avez eu hier.
Charlolte. Nu zijn wij klaar. Charlolte. Nous voilà prêtes.
Ik loop spoedig naar bene- Je cours vite en bas. .
den.
Maria. Wacht wat! laat nnj Marie. Attendez un peu! que
u eerst kaunnen. je vous peigne auparavant.
Tweede Gesprek. Seconde Conversation.
Louiza, Ciiarlolle en Frede- Louise, Charlotte eZ Frédéric
rik komen in de kamer van entrent dans la chambre
/ hunue ouders, om te ont- de leurs parents, pour
bijten. déjeuner.
L. Goeden morgen, lieve va- L. Je vous souhaite le bon-
der en moeder! jour, mon cher papa et ma
chère maman.