Boekgegevens
Titel: Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Auteur: Meerten, A.B. van
Uitgave: Utrecht: L.E. Bosch en zoon, 1868
12me éd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7884
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202947
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Frans, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premier vocabulaire, hollandais et français, pour l'enfance. Suivi d'une journée de trois enfants, ou Petites conversations à la portée de la première enfance = Fransch en Nederduitsch woordenboekje, voor eerstbeginnenden; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken, geschikt naar de vatbaarheid van zeer jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Zelfstandige Noms substantifs. Sijvoegelijke Adjectifs.
naamwoorden. naamwoorden,
Turksch Euro- La Turquie gelukkig. heureux.
pa. Européenne.
Portugal. Le Portugal, ontvolkt. dépeuplé.
Spanje. l'Espagne. overwonnen, vaincu.
Italie. l'Italie. beroemd. célèbre.
Rusland is groot. La Russie est grande.
Indien Zweden onvruchtbaar Si la Suède était stérile.
ware.
Denemarken werd verwoest. Le Danemarc fut ravagé.
Engeland is rijk geweest. l'Angleterre a été riche.
Indien Duitschland volkrijk Si l'Allemagne avait été peu-
geweest ware. plée.
Frankrijk zal machtig worden. La France deviendra puis-
sante.
Nadat Zwitserland overwon- Après que la Suisse fut con-
nen was. quise.
Hongarije zal altijd vruchtbaar La Hongrie sera toujours
zijn. fertile.
Turksch Europa zoude geluk- La Turquie Enropéene serait
kig zijn. heureuse.
Portugal zoude ontvolkt ge- Le Portugal aurait été dépeu-
weest zijn. plé.
Dat Spanje overwonnen worde Que l'Espagne soit vainme.
of zij.
Dat de Nederlanden beroemd Que les Pays-Bas soient célè-
zijn. bres.