Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
kniplid soms plotseling voor de oogen. 't Schijnt wel, dat
het felle zonnelicht ze anders hindert. De kop is versierd
met een kam en twee lellen. Oorschelpen bezitten de hoenders
niet, wel hebben ze ooren. Als de hoenders loopen, bewegen
ze den kop telkens voor- en achterwaarts. De hals is dus
zeer beweeglijk.
De staalt bestaat uit twee rijen lange veeren, welke als
een dak naar elkaar zijn toegebogen. In de vleugels zitten
ook zulke lange veeren. De romp en het bovenste deel der
pooten zijn bedekt met kortere veeren, die een warm en zacht
kleed vormen. De haan heeft fraaier kleed dan de hen; ook is
hij grooter en slanker. Fier stapt hij dan ook rond op het erf.
Het onderste deel van den poot heet loopbeen; dit is met
schubben bedekt. Aan het loopbeen zitten vier teenen, waar-
van drie naar voren en een naar achteren zijn gericht. De
haan heeft bovendien nog een paar geduchte sporen. Waar-
voor" hij die gebruikt, weet ge zeker. Op de teenen zitten
nagels, waarmede de hoenders in 't zand krabben. Zij lusten
gaarne insecten en regenwormen. Hun gewone voedsel bestaat
uit zaden. Gretig nuttigen ze ook alles, wat van onze tafel
overblijft, terwijl ze bovendien nu en dan een grassprietje of
een malsch blaadje verorberen. Zelfs pikken ze van tijd tot
tijd een kiezelsteentje op.
OPGAVEN.
1. In den vroegen morgen kondigt de haan door zijn helder.....
den.....aan. 2. Daarna verlaat hij met de.....het rek.
3. Het lichaam der hoenders is bedekt met..... 4. Dieren met
veeren heeten..... 5. 't Lichaam van 't hoen wordt gedragen
door.....pooten. 6. In plaats van voorpooten heeft het dier