Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
12. VAN ALLES WAT.
Als we de besproken dieren met elkaar vergelijken, dan
merken we bij veel verschil toch ook veel overeenkomst op.
Het verschil springt het eerst in 't oog. Welk een onderscheid
tusschen het schoone paard en den onooglijken egel, welk een
groot verschil tusschen de groote, loome koe en de kleine,
vlugge muis! Bovendien, wat een groot onderscheid tusschen
de leefwijze van genoemde dieren ! En toch komen ze zeer
veel met elkaar overeen. Kijk maar eens goed toe, en ge zult
bij alle een kop, een romp en vier ledematen of pooten vin-
den. Aan den kop, zoowel als aan den romp, zult ge verder
gelijksoortige deelen opmerken. Alleen het rund en sommige
schapen dragen horens op den kop. De pooten zijn aan het
uiteinde voorzien van één of meer nagels, welke bij eenige
dieren hoeven genoemd worden. De bedekking der huid be-
staat uit haren, welke bij de meeste dieren dun en zachl,
bij enkele dik en hard zijn. En vooral moeten we niet ver-
geten, dat al deze dieren hun jongen gedurende korteren
of längeren tijd met melk voeden, tot deze zelf in staat zijn,
hun voedsel te zoeken. Het zijn dus alle zoogdieren. Sommige
zoogdieren leven alleen van planten: ze zijn planteneters.
Andere maken jacht op kleinere dieren: zij zijn vleescheters.
Nog andere leven deels van planten, deels van dieren: het
zijn de alleseters.
De leefwijze der dieren staat in verband met den bij zonderen
vorm der hchaamsdeelen. Hoe zou een kat muizen vangen,
als zij hoeven in plaats van scherpe klauwen bezat! De muis
zou zich zeker niet zoo lang in onze woningen kunnen ver-
schuilen , als zij haar lichaam niet door een zeer nauwe