Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
11. DE EGEL.
Van den egel houdt ge zeker weinig. Met honden en katten
kunt ge u naar hartelust vermaken; vooral wanneer deze
dieren jong zijn, kunnen ze zoo aardig spelen. Een egel ziet
er echter heelemaal niet naar uit, om uw speelkameraad te
te zijn. Niet gaarne zoudt ge de hand over zijn rug strijken.
En toch is hij een merkwaardig dier, dat een nadere kennis-
making ten volle verdient.
In sommige streken van ons land wordt de egel ook wel
stekelvarken genoemd. Dit zou geen ongepaste naam voor
hem zijn. Vooreerst is zijn rug geheel met scherpe stekels
bedekt; bovendien heeft hij een snuit als een varken, en ook
laat hij nu en dan een knorrend geluid hooren. Toch is het
beter, hem zoo niet te noemen, daar een heel ander dier, dat
in ons land niet voorkomt, den naam van stekelvarken draagt.
De haren van den kop en de buik zijn niet zoo hard en
dik als die op den rug. De kleur der stekels is bruin, de
buikzijde is iets lichter, de kop is zwart. Vier korte pooten
dragen het zware lichaam tamelijk vlug voort; de korte staart
sleept bijna over den grond. Nadert er gevaar, dan rolt de
ggel zich snel samen tot een bal. Kop, pooten en staart zijn
dan verdwenen, en de scherpe stekels steken naar alle
kanten uit. Welk dier zou daarop een aanval wagen!
Over dag ligt de egel samengerold in een uitgekrabde holte
aan den kant eener sloot of achter een walletje. Tegen den
avond komt hij te voorschijn. Dan maakt hij jacht op wormen,
kevers en andere kleine dieren. Hij is een insecteneter. Ook
lust hij gaarne eieren, vogeltjes en muizen. Een enkele maal
snapt hij zelfs een kuiken. Met een kikvorschje stelt hij zich