Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
te zien, hoe ze de droge plekjes zoekt, als ze na den regen
buiten loopt. De hond echter plast door dik en dun. Sommige
honden kunnen uitstekend zwemmen. Er zijn er zelfs, die
evenals de eenden, zwemvliezen tusschen de teenen hebben.
OPGAVEN.
1. Honden en katten waren vroeger geen huisdieren; zij leefden
in.....en waren dus.....dieren. 2. Toen voedden ze zich
met.....3. Daartoe maakten ze.....op andere dieren.
4. Daarom noemt men ze.....of..... 5. Des avonds gaat
de.....nog gaarne op.....uit 6. Zij kan in 't donker nog
vrij goed.....7. Haar gehoor is..... 8. Zij kan echter
niet zoo goed.....als de hond. 9. De hond kan ook veel beter
.....dan de kat. 10. In het klimmen is de.....weer de baas.
11. Van het water is de kat..... 12. De hond is niet bang
voor het water: hjj kan uitstekend..... 13. Sommige honden
hebben zelfs.....tusschen de teenen.
9. HET KOiNIJN.
Gij houdt zeker allen veel van konijntjes, niet waar? Wat
zijn het toch aardige, zachtzinnige dieren! Misschien hebt ge
er wel een paar. Dan zult ge ook wel weten, dat de achter-
pooten van 't konijn veel langer zijn dan de voorpooten.
Daaidoor kan het eigenlijk niet loopen, maar best springen.
Evenals de hond en de kat heelt het konijn aan de voor-
pooten vijf en aan de achterpooten vier teenen, met groote,
sterke nagels. De kop is langwerpig, de neus gebogen; een