Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
1. DE BLOEM VAN DEN KERSEBOOM.
De schoone Meimaand is weer in het land. Nu mogen we
met alle recht zingen: »Het voorjaar is gekomen!" De vogels
verkondigen luide, dat
zij zich verheugen over
den heerlijken zonne-
schijn. Op de weiden
groeit lekker, maisch
gras, en vele bloemen
prijken daartusschen.
Ook in den hof staan
sommige boomen in vol-
len bloei. Ziet gij dien
kerseboom? Welk een
prachtig gezicht levert
hij op! Als men den boom
uit de verte ziet, zou
men zeggen, dat de tak-
ken alleen bloemen dra-
gen. Toch is dit niet zoo.
Treed maar eens nader-
bij , dan zult gij ook de groene, glinsterende bladeren
opmerken. liet groote aantal bloemen verbergt ze nog ge-
deeltelijk. Kom over een paar weken maar eens terug. Dan
zijn de bloemen verdwenen en de boom staat vol in 't blad.
Thans willen we een kersebloempje eens nauwkeuriger
bekijken. We plukken het daartoe met den steel af. Aan
scnEErsiRA en walstua, Natuurkennis, I. 2e druk. l