Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
exemplaren in school te brengen, vooral gelet op het vereischte, dat
de te beschouwen deelen met het bloote oog voldoende zijn waar
te nemen. Ten einde de behandeling aantrekkelijk te maken hebben
we, zooveel zulks doenlijk was, onderwerpen gekozen, die voor de
leerlingen interessant zij:
Bij de dieren hebben we vooral gelet op den uitwendigen bouw
en de leefwijze; deze zaken achten we voor onze leerlingen van meer
belang dan de anatomie van het dier, welke slechts zeer oppervlakkig
behandeld zou kunnen worden.
En wat de eigenlijke natuurkunde, de physica, aanbelangt, hebben
we de zaken in verband trachten te brengen met het practische leven
en de hygiène.
Ten slotte merken we nog op, dat het ons hoogst wenschelijk voor-
komt, door schoolwandelingen de behandelde voorwerpen in hun
omgeving en alzoo in hun onderlinge betrekking te beschouwen.
Yoor gegronde op- en aanmerkingen houden we ons vriendelijk
aanbevolen.
H. SCHEEPSTRA.
Arnhem, Oct. 1892.
W. WALSTRA.
^ YOOE DEN TWEEDEN DEUK.
Dat er binnen het jaar een herdruk van dit werkje moet verschijnen,
is voorzeker een bewijs, dat tal van ambtgenooten onze opvatting
aangaande het onderwijs in de natuurkennis deelen. Veranderingen
van eenige beteekenis hebben we niet aangebracht. Door het aantal
illustraties met enkele te vermeerderen, meenen we de waarde van
dit deeltje te hebben verhoogd.
H. SCHEEPSTRA.
Abkhem, Sept. 1893.
W. WALSTRA.