Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
den stengel eens door! Er vloeit een lichtgeel vocht uit de
wonde. Dat is melksap; dit treffen we bij de lelie niet aan.
In den herfst sterft de klaproos. Geen enkel deel van den
stam blijft in leven, zooals bij de lelie. De klaprozen, die
aanstaande jaar het veld zullen sieren, ontspruiten uit zaad-
korreltjes. Die bevinden zich thans nog in het rijp geworden
vruchtbeginsel of de vrucht.
Wat verschilt deze veel van een kers, die we ook als een
vrucht hebben leeren kennen. Ze heeft geen sappig vrucht-
vleesch, maar een drogen, harden wand. 't Is een doos met
vele zaadjes er in. Schud ze maar eens, dan kunt gij ze
hooren. Wat is dat? Vallen de zaadjes er uit? Geen wonder,
want in het deksel zijn gaatjes, die de kleine korreltjes door-
laten. Als de wind over 't veld strijkt, schommelen de dorre
stengels heen en weder. De klaproos zaait dan zelf haar zaad uit.
OPGAVEN.
I, Een der wortels van de klaproos is dikker dan..... 2. Hij
heet..... 3. De andere wortels noemt men..... 4. Aan
den hoofdstengel zitten..... 5. Waar komen zjj uit den hoofd-
stengsel? (vlak boven een blad.) 6. Die plaats tusschen den stengel
en het blad heet..... 7. De klaproos heeft.....bladeren.
8. 't Lijkt wel, dat er aan weerszijden van de hoofdnerf.....
9. De bladrand heeft..... 10. Als men den stengel doorbreekt,
vloeit.....11. Wanneer sterft de klaproos? 12. Waaruit
groeien de jonge klaprozen? (uit zaadjes). 13. Vertel ook iets van
do vrucht der klaproos.
Teeken een dwarse doornede van de vrucht der klaproos. (Omtrek
en middelschotten.)
Teeken ook een overlangsche doorsnede. (Omtrek.)
2*