Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
door twee behaarde kelkblaadjes. Is met een paar dagen
de bloem opengegaan, dan valt de kelk af. Ofschoon de
volwassen bloem meestal geen kelk draagt, mogen we in
dit geval toch niet van een bloemdek spreken.
Vindt gij niel, dat de bloemblaadjes prachtig gekleurd zijn?
Beneden vertoonen zich zwarte vlekken, die zachtkens in
het helderste rood overgaan. En voel eens, hoe zacht ze zijn!
De teere blaadjes schijnen elkaar te steunen; ze zijn zoo
groot, dat ze elkander gedeeltelijk bedekken.
De stamper is zeer groot, vooral het deel, dat we onder
den naam van vruchtbeginsel hebben leeren kennen. Het
geheel gelijkt wel op een ronde doos, gesloten door een
sierlijk deksel. Een stijl zoekt ge te vergeefs; de strepen op
het deksel moet gij voor de stempels houden. Gaarne zouden
we ook het rijp geworden vruchtbeginsel bekijken; dit
moeten we echter tot later uitstellen. Merk nog op, dat de
stamper omringd wordt door een groot aantal meeldraden.
OPGAVEN.
1. "Waar bloeit de klaproos? (in 't wild). 2. Wanneer bloeit zij?
(in 't hartje van den zomer). 3. De klaproos heeft.....kelk-
blaadjes. Deze vallen af, wanneer..... 4. De bloemblaadjes
zijn.....(kleur). 5. Beneden hebben ze..... 6. Zeg nog
iets van de bloemblaadjes. 7. Hoe is de stamper? (groot). 8. Welk
deel van den stamper vooral? 9. Waarop gelijkt de stamper wel?
10. Heeft hij een sfijl? 11. En wat moeten we voor de stempels
houden? 12. De stamper is omringd door.....
Teeken een blad van de klaproos. (Omtrek).
Teeken den stamper. (Omtrek van de overlangsche doorsnede).
SCHEEPSTRA cn WALSTRA, Xatuurlceniiis. I. 2e druk.