Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
het borststuk en het achterlijf. Kleine haartjes bedekken het
geheele lichaam. Aan de dwarsstrepen op het achterlijf kunt
gij zien, dat dit uit eenige ringen bestaat. Was de bij grooter,
dan zouden we aan het borststuk drie ringen kunnen op-
merken. Elk dezer laatste is voorzien van een paar pooten;
de tweede en de derde ring dragen bovendien een paar vleugels.
De bij heeft dus zes pooten en vier dunne, vliezige vleugels.
Dieren, welker lichaam ongeveer op die wijze is gebouwd,
heeten insecten. Vliegen en muggen, vlinders en torren zijn
o. a. insecten.
Op zonnige zomerdagen vliegen de bijen van bloem tot
bloem. Voornamelijk bezoeken ze de bloemen, die goed ge-
opend zijn. Diep steken ze den kop in de bloemkroon, om
van het honigsap te snoepen. Of ze wenden zich in de bloem
om en om; daardoor blijven de kleine stuifmeelkorrels aan
de stevige haartjes van de bij- vastzitten. Geheel bestoven zet
de bij zich daarna op den rand van de bloemkroon. Ze borstelt
zich met de behaarde pootjes af en kneedt het stuifmeel tot
bolletjes. Die bevestigt ze aan haar achterpooten, en daarna
verlaat zij, rijk beladen, haar weldoenster. Zij spoedt zich
naar den korf. Daar staan enkele harer kameraadjes reeds
gereed, om den schat in ontvangst te nemen.
Bij het keeren en wenden in de bloem komen licht enkele
korreltjes stuifmeel in aanraking met den kleverigen stempel.
Zal de plant vruchten dragen, dan is dit noodig. In sommige
planten valt het stuifmeel, wanneer het uit den -helmknop
stort, vanzelf op den stempel. Ook wordt dit wel overgebracht
door den wind.
Toch zijn er ook planten, waarbij dit alleen kan geschieden
door insecten. Zoo helpt in de natuur de een den ander.