Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
effen, of, zooals men dit noemt, gaaf. Een bladsteel ontbreekt,
't Is dus een ongesteeld of zittend blad. De appelboom heeft
gesteelde bladeren.
Bekijk eens het benedeneind van den stengel der lelie.
Die ronde verdikking lijkt wel wat op een ui. Men noemt
dit deel een hol. In 't voorjaar schiet daaruit de leliestengel
op. Aan den ouden bol groeien elk jaar een of meer
nieuwe. In den herfst sterft de oude bol met den groenen
stengel. De jonge bollen geven het aanzijn aan nieuwe
lelies. De witte draden, die gij onder aan den bol ziet,
zijn de wortels. Zij zijn niet vertakt; aan 't eind alleen
ziet gij de wortelharen.
De lelie leeft maar kort, de appelboom wordt oud. Hoeveel
ze ook verschillen, toch zijn beide planten. Dit kan u niet
al te zeer verwonderen, wanneer gij bedenkt, dat een vlinder
en een paard beide dieren zijn. Evenals iti de dierenwereld
is er ook in de plantenwereld veel verscheidenheid.
OPGAVEN.
1. De appelboom en de lelie hebben beide:.....,.....,
.....en..... 2. Zijn deze deelen bij beide planten gelijk?
3. Hoe is de stam van den appelboom? (groot en sterk). 4. Hoe
is de stengel van de lelie? (kruidachtig en saprijk). 5. De nerven
van het lelieblad loopen van.....tot..... 6. De rand van
het blad is..... 7. Hoe is het lelieblad? (ongesteeld of zittend)
8. Maar hoe is het blad van den appelboom? (gesteeld). 9. Onder
aan de lelie zit..... 10. Wat groeit elk jaar uit den ouden bol?
(een of meer nieuwe). 11. Daaruit komen in 't volgende jaar.....
12. Er is veel verschil tusschen.....en..... 13. Wat is er
in de plantenwereld? (veel verscheidenheid).