Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
De musschen houden van gezelligheid. Men ziet ze ge-
woonlijk in groote troepen bijeen. Toch kunnen ze onderling
niet best vrede houden. Vindt een musch een stukje witte-
brood of iets anders van haar gading, dat ze niet spoedig
kan opeten, dan vliegt ze er vlug mee weg. Maar even snel
wordt ze door haar kameraden gevolgd, die alle moeite doen,
om het haar te ontrooven. Dan volgt er gewoonlijk een hevige
vechtpartij, waarbij aan het geschreeuw en het gesjilp bijna geen
einde komt. In den tuin en op den akker richten de mus-
schen soms vrij wat schade aan; niet zoozeer door 't weg-
rooven van eenige graankorreltjes, als door het leeg schudden
der volle aren. Wel trachten de boeren ze te verschalken door
't plaatsen van vogelverschrikkers. Maar weldra drijven ze
den spot met zoo'n boeman, dien ze al spoedig van een
mensch weten te onderscheiden. Gelukkig doen ze ook eenig
nut: ze verslinden vele insecten, die voor den landbouw
schadelijk zijn.
OPGAVEN.
1. De musch blijft hier 't heele jaar door; zij is dus geen......
maar een.....2. Zij is.....dan de spreeuw; ook is zij
minder.....3. Met den.....en.....snavel pikt ze in
alles, wat ze vindt. 4. Van.....bouwt ze haar nest in.....
of onder..... 5. In korten tijd worden de.....eitjes uitge-
broed. 6. De musschen broeden wel.....per jaar. 7. Ze richten
op den akker veel schade aan, niet alleen doordat ze.....maar
vooral ook, doordat ze..... 8. Wat doet de boer, om ze te ver-
jagen? (Vogelverschrikkers.) 9. Doen de muschen in 't geheel geen
nut? (Insecten).
SCIIEBI'STIIA eii WALSTKA, NaluurJcenitis. 1. 2e diuk.