Boekgegevens
Titel: Natuurkennis voor de volksschool
Deel: I Planten en dieren
Auteur: Scheepstra, H.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen [etc.]: Wolters, 1893
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202946
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen, Biologie: zoölogie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Dierkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkennis voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
en kleine slakken. Als ze groot zijn, lusten ze gaarne enger-
lingen, rupsen en andere schadelijke dieren. Doordat ze vele
van deze dieren verslinden, behooren ze tot de nuttige vogels.
Het is waar, als de kersen rijp zijn, richten zij wel eenige
schade aan, en berooven ze ons van menige heerlijke vrucht.
Toch doen ze veel meer nut dan schade. En daarom willen
we haar wel een kersje gunnen.
Gij hebt zeker wel eens een troepje spreeuwen gezien in
een weide, waarin koeien en schapen graasden. Ze zijn vol-
strekt niet bang voor deze groote dieren, en kijken goed
toe, of er met het aftrekken van het gras ook een wormpje
of een insect te voorschijn komt. Soms vliegen ze op den
rug van genoemde dieren, om een vlieg of een ander insect
weg te snappen. Des zomers houden ze zich gaarne op in de
lage hooilanden, als het gras gemaaid is. Veelal ziet gij ze in
groote troepen bijeen: de spreeuw houdt van gezelligheid.
OPGAVEN.
1. Evenals de ooievaar is de spreeuw een..... 2. Zij verlaat
ons in.....en komt reeds.....terug. 3. Hoe zijn de veeren
van de spreeuw? 4. Haar.....lichaam wordt gedragen door
....., waaraan.....teenen zitten. 5. Ze bouwt haar nest
onder.....van..... 6. Daarin legt het wijfje.....7 De
jonge spreeuwen worden gevoed met..... 8. Als ze groot zijn,
verslinden ze tal van.....en andere schadelijke dieren. 9. Maar
ze berooven ons ook van menig..... 10. Wat dunkt u, zijn de
spreeuwen nuttige of schadelijke dieren?