Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het natuurlijk lezen: (de nadruk): een eerst leesboekje voor de middelste klasse
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7868
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202943
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het natuurlijk lezen: (de nadruk): een eerst leesboekje voor de middelste klasse
Vorige scanScanned page

Een

tBy dep Uilgever dezes zie^mede heiilièh>f
leesboek V&or de Jtt^ogs^le klfsse^eencr
school, door Ér. van SandiSijk, . f-^SO.
IL KÜKSXMATIG LEESBOEK- voor de miUeU
f ste klasse; ten verï^lge op di^Oefeningeni in ^
hel Natuurlijk tezen (de Na ar uk) doop^^Ér. ^
vanSandwijk^ ^ • . . . . .
IH
KUNSTMATIG LËESBQEK voor'^e holste
klasse eoner lagere school j door ^aw
Sandvnjk^ . , i ^ . . . . /—
IV. ENCYCLOPEDIE of Kort Begrip der^voor> j
naacDslo Weienschappen kunsten en handvvfeijr^;
ken, I. door G. van Sandwijk^ . . /—.30.
V. GEZANGEN VOOR DE JEUGD fen diensteer
' scholen, door G. van Sandivijk, , /-^SO,
VK. iANLElDING TOT^HET PRACTISCIJ RE^E g
NEN, in dejaagsle^afd^eling der tweede kj^"sse
..eener goed ingerigle school, door G.
~Sandwijk,-^h stukje /*—,5, idem II, stupjé
.IS.'lidem IIL stukje /~,20, ideia-ÏV.
^ ^^stukje .20% idem V. stukje
VIL ANTWOORDEN op hel ï.nen IL siut|ï-te
zamen f—,05, idem op het IlL stukje j05,
■^"^tdem op het IV. stukje ,05,^idem op het
V. slukje ,10. , ^ iB^ï^
;VI1I. PREKTEN-MAGAZfJN VQOR„^E
-^compleet in 8 deefën in kwarlo mei cftca fOQO
^^plaaijes, in carlonneri li^ndeir en koker /lO,—
IX. BIJBELSCHE GESCBlEDENlS^eeu LeesaJCecï-
en Prenlenhoek voo'r de jeugd, iy
jos, door G. van Sandwijk-:^
.Ingenaaid ƒ 1^0, bij i^tajlen /Mm

la-
•V

t?sw,.