Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het natuurlijk lezen: (de nadruk): een eerst leesboekje voor de middelste klasse
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7868
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202943
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het natuurlijk lezen: (de nadruk): een eerst leesboekje voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORRERIGT.

Kinderen lezen aanvankelijk meestal in êênen
toon voort. Willen zij rijzing en daling in den
leesloon brengen, dan zijn hunne vermogens vaak
te weinig ontwikkeld, om te weten , op welke woor-
den de nadruk moet vallen ; en wordt hun de les
ook al voorgelezen, dan toch kost het hun veel
moeite dit te onthouden. Om hen daarin hehulp-
znam te zijn, en ook tot hunne eigene oefening,
heb ik de woorden , waarop de nadruk vallen moet,
of die men langer moet aanhouden, met eene an-
dere lettersoort doen drukken ; in volzinnen, waarin
kinderen ligt gevaar loopen den nadruk niet aan het
regte woord te geven, is dit, zooveel mogelijk, naauw
keurig gesehied; terwijl weder sommige woorden,
die men, uit den aard der zaak zelve, met nadruk
uitspreekt, niet in eene andere lettersoort gedrukt zijn.
Mögt deze proeve van onderwijs aan het doel be-
antwoorden !
Be Schrijver.