Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
Hier zonken de gevouwen, opgeheven handen op de
borst neder; de verglaasde oogen bleven strak omhoog
gericht eu onbeweeglijk staan; de ademhaling hield op;
de pols sloeg niet meer; de aarde telde een schepsel
minder, maar de hemel een gezaligde meer. De oude
Wouter van Vliet was gestorven.
43.
BXIDX: TAST KKnr
{Langzaam en smeekend.)
Mouschen 1 hebt toch mededoogen ;
Gaat mij, arme, niet voorbij ;
Zgt toch met mgn lol bewogen;
'k Smeek u, hebt toch medelg.
0 1 mij IrelFen zooveel rampen 1
'k Ga gebogen door eilend';
'k Heb met zielesmart Ie kampen.
Geeft mg, armen man, een cent!
Donker zgn des Heeren wegen;
'k Staar slechts op een bang verschiet.
Ach! de honger grijnst mg legen.
Bg het knagend zielsverdriet.
'k Ben in armoê reeds geboren ;
"k Heb mgn vader niet gekend ;
'k Heb mgn moeder vroeg verloren.
Geeft mij, armen man, een cent !