Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
een liefderijk vader. Daarover peinzende, kwam bg
mg de gedachte op: hoe verschillend toch is het lot
der menschen 1 Hoe verbazeml uileenloopend hun
begin en hun einde. Veracht en verfoeid, van ieder
verlaten, sterft lie een op het schavot lot straf voor
eene gruwelijke misdaad, terwijl de ander, geëerd
en geprezen door zijne medemenschen, bemind en
aangebeden door vrouw en kinderen, zijn leven
eindigt op het zachte donzen bed, omringd van zijne
vrienden en Iroostelnoze echtgenoot en kroost. Van
waar toch dit verschil ? Het blind voorthollen des
eenen op het pad der zonde, het betrachten der
deugd door den anderen hadden hen een verschil-
lenden levensweg doen volgen, En waar liep die op
uit? Dit is naar menscheljjke berekening te gissen.
Zal de moordenaar do zaligheid beërven? Z,al de
schim des vermoorden niet oin wraak roepen? Wraak
over den booswicht, die zijn evenmensch van het
leven beroofde? O, gewis! voor hem zullende poor-
ten der gelukzaligheid gesloten bigven. — Maar
vreugde, — vreugde zal er in den hemel wezen
bij de aankomst van den menschenvriend, den lief-
derijken beschermer van echtgenoot en kinderen;
(Inn juichen de engelen; dan openen zich de poorten
des hemels, om den gezaligde te ontvangen.