Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
keert terug naar den kant, om adem te scheppen,
want hij dreigt te stikken. Hij Iaat nogtans zijn
voornemen niet varen, maar keert gezwind weder
naar de diepte, bereikt de geul van de vaart,
grijpt met eene vaste hand en — de Hemel zegent
zijne pogingen: hij grijpt het kind en brengt
het met veel krachtsiuspanning naar den oever,
waar andere hulpvaardigen het van hem aan-
netnen. De schijnbaar uitgebluschte levensvonk
wordt aangeblazen. Het kind leeft.
40.
Oordeelt niet, opdat gij niet
geoordeeld wordt.
(In toenemende geestrervoering.)
De middagklok sloeg 12 ure. Op dat uur moest
een misdadiger, een moordenaar, zijn leren op het
schaTOt eindigen. Ik had den moed niet, dat ijsülijk
schouwspel bij te wonen, en bleef in mijne kamer.
De weergalm van den laatsten klokslag drong mg
nog in de ooren, toen de meid binnentrad en lot
mij zeide: »zoo even is de Heer W. overleden."
Dit verdubbelde mijne ontroering. De Heer W. was
zeer geacht en stond bekend als een waar men-
schenvriend; hij was een teederharlig echtgenoot en