Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
men de oppervlakte van den stroom niet zien, maar
wel het geraas der watervallen hooren. Om het
ijzingwekkende van dit natuurtooneel teverhoogen,
steken de gidsen eenige bossen stroo aan en plaatsen
die op den rand van de brug, waardoor de omrin-
gende stalactieten een nog veel spookachtiger aanzien
verkrijgen. Daarna werpen de gidsen de branden de
stroobossen naar beneden in den vloed, om den
aanschouwer het schouwspel van de ijzingwekkendste
verlichting te verschaffen, van een meer dan twee-
honderd voet diepen afgrond. Met kille huivering
staart men dan naar beneden; men ziet het brandende
stroo en de wegstuivende vonken verdwijnen in den
vervaarlijken afgrond; de stroobossen vertoonen zich
dan in dezen zwarten nacht als flauwe dwaallicht-
jes, door den stroom medegevoerd, tot dat zij in de
kronkelingen der rivier voor het oog verdwijnen.
Onder de verdere belangrijke grotten komen vooral
in aanmerking de Gailenreuther-grot in Duitschland
tusschen Baireuth en Anspach, in zes spelonken
verdeeld, met de zonderlingste stalactieten en ver-
steende beenderen van dieren opgevuld, — en de
Fingalsgrot op het eiland Stafïa in Schotland, die zich
als eene zaal vertoont, door de natuur uit zeshoekige
bazaltzuilen zoo regelmatig gevormd, dat het werk
des kunstenaars daarbij ver in de schaduw staat.