Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
47.
{Met gevoel.)
Karolina was een lief, gevoelig meisje, van negen jaren.
Ofschoon nog kinderlijk van gemoed, zou zij toch over
alles, wat zij deed, of zag, of hoorde, ernstig nadenken.
Meermalen moest hare zuster Prederika, die drie jaren
ouder was, de kleine Karolina uit hare mijmering wekken.
Zoo zaten zij eens te zamen in den tuin een peterseliebed
te wieden. Het bed was vol onkruid. Een geruimen
tijd waren zij daaraan bezig. Prederika begon te geeu-
wen van verveling over deze eentoonige bezigheid, en
bemerkte, dat Karolina, in gedachten verzonken, het uit-
getrokken onkruid beschouwde. Eensklaps ontwaakte Ka-
rolina uit hare mijmering en zette haren arbeid vlijtig
voort. „Gij waart daar zeer in gedachten, lieve Karolina!"
voegde Prederika haar toe. — „Ach!", hernam de kleine,
„terwijl ik in deze kunstig gevormde vuilplantjes de
„grootheid Gods bewonderde, dacht ik tevens aan zijne
„groote goedertiereulieid. Alleen het wieden maakte mij
„ongeduldig en wrevelig, en toch was het Hem niet te
„veel de fijn bewerkte plantjes, die ik daar zoo verach-
„telijk wegwierp, te maken en te onderhouden. Zie,
„lieve zuster! dit geeft mij een duidelijker denkbeeld
„van Gods onbegrijpelijke goedheid. Zijn grenzenloos ge-
„duld met ons, zondige menschen, begrijp ik nu beter."