Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
deren. De onbegrijpelijk schooue ferraria verblindt
het oog door haren schitterenden karmozijn-gloed.
Heerlijke boschjes van jasmijnen, seringen, kam-
perfoelies, rozen en rododendrums omgrenzen den
bloemhof. De fluweelkleurige irias en de adellijke
hortensia met hare rijkgevulde en groote bloemen
versieren den oever van den vijver, waarin de
vischjes vroolijk spartelen. O, wat is de natuur
schoon, onbegrijpelijk schoon! Als de lente een
afbeeldsel moet heeten van onze opstanding tot een
beter leven, — als ook wij zullen ontwaken, gelijk
de bloemen en planten uit haren winterslaap, —
als dit sehoone jaargetijde een afschijnsel moet zijn
van den hemel, — dan kunnen wij ons een flauw
denkbeeld vormen van den zaligen toestand, dien
de hemelling smaken zal. Welk eene krachtige
aansporing om ons leven zoodanig in te richten,
dat wij zulk een hemelsch genot deelachtig mogen
wordea.