Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
zeven jaren onafgebroken aan blgven, maar heeft
dan ook het recht zich als baas te vestigen. Aan
deze wot wil men het ook toeschrijven, dat men
in Engeland zooveel bekwame meesters in hun vak
vindt; hetgeen op den bloei der fabrieken zoo gun-
stig werkt, en dat rgk daarin boven zijne naburen
doet uitmunten.
XVIII. DE ERNSTIGE TOON.
37.
Bescbonwing Tasi een Uloemhof.
(Met gevoel.)
O, welk eene schoone mengeling van de fraaiste
bloemen, die den welriekendsten geur verspreiden!
Dddr staat de purperkleurige duizendschoon, de
sneeuwwitte damast, hier vind men veelkleurige hya-
cinthen, narcissen en violetten. De veelsoortige tulpen
steken op hare ranke stengels hare fraaie kelken
trotsch naar boven, en trekken de oogen tot zich
door hare rijke kleuren. De vorstelijke kroonim-
periaal verheft hare sierlijke kroon boven die allen ; en
doet ons haren kunstig ge vormden bloemkrans bewon-