Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
Tweemaal in ile week kon hg een paar uren langer
blgven liggen, want dan moest er gebuild worden,
waar hij niet aan helpen kon; maar zijne bedstede
was legen den builzolder, Rut-tut-lut, rul-tul-tul,
ging het dan, en Pieter lag te schudden op hét bed
en kon geen oog toedoen. „Dat is niet ora uit
„te houden", zei hij en verliet baas Bolderman. —
Nu kwam hij bij baas Hoefnagel op den smidswinkel
in de leer; maar ofschoon windmaken wel eene
hcofdeigenschap van hem was, zoo vond hij toch geen
behagen den geheelen dag aan den blaasbalg te trekken.
Pieler zwierf nu op straat en werd het opperhoofd
van de straatjongens. Doch nu gebeurde er ielf,
waarop hij niet gerekend had. Tot nu had hij bg
zgne ouders, die alles gotjdkeurden, wat de wijze
Pieler wilde en deed, uit den pot van Egypte ge-
geten, maar ziet! daar volgden zgne ouders bij eene
heerschende ziekte, biniien 14 dagen elkander in
het graf. Heigeen vader Pantalon zijn zoon naliet,
bestond in eene oude snijderslafel, een paar manden
vol nieuwe en oude lappen, een persijzer en wat
er n.eer tot eene we! ingerichte dorps-snijders-alFaire
b'^hoorde. Daar zat Pieter met de handen in het
haar; gaarne had hij den verbeuzelden Igd terug-
geroepen, doch die was hem ia hel zoeken en
kiezen van een ambachl ontvloden. Wat zou hij
beginnen? Pieter was Ie algemeen bekend geraakt