Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
36
TWMLF AMBACHTEN, MMM 0\GELI'KKEX.
Pieter Pantalon, de jzoon Tan den kleêrmaker
Hans Pdulalon, was naar het hoogwgs begrip zijns
\aders veel te geleerd, om een ambacht Ie leeren.
Zgn Tader verbeeldde zich in zijn zoon den toeko-
menden burgemeester Tan hel dorp Ie zien. Pieter,
die zich ook Teel inbeeldde, kwam dus op het kan-
toor bij den notaris Dijkland. Hoezeer de eerzucht
Tan Pieter daardoor gestreeld werd, beviel hem nog-
tans dal eentooiiig zitten achter deu lessenaar en
dal zielloos copiëeren maar in hel geheel niet.
Geen drie weken da irua, of hij liep van daar on —
regelrecht naar den timmerman Van der Schaaf, die
hem in de leer nam. Dit zou hem bster bevallen,
meende hg, want Pieter was nog al een liefhebber
van houlkloven en hakken. Maar toen men hem
bij den aanvang mei de belangrgke betrekking van
krullejongen Tereerde, schokte dit zijne eerzucht
dermale, dat hg ook den limmerwinkel Terliet.
— Nu wilde hij bakker «orden, want Pieter was
een dolle liefhebber van warme bollen, en dan
kon hg alle dagen, meende hg, daaraan nair ge-
noegen eten. Maar onze Triend hield veel van lang
slapen, en moest echter bg baas Bolderman, 's mor-
gens te 3 uur mede op; dat beviel hem ook niet.