Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
ook zij wierpen hem nu met hunne slaapmutsen. Gij
begrijpt, dat de koopman ze toen haastig opzocht, in
den zak pakte en nog blijde was, dat hij ze een
weinig verfrommeld en bemorst terugkreeg. — Van
hunne zucht om alles na te doen, maken de negers
ook gebruik, om hen te vangen : de neger namelijk
plaatst zich onder den boom, waarin apen zitten,
wascht zijn aangezicht met de handen en gaat henen,
maar laat op de plaats een pot met lijmwater staan ;
de apen komen nu ook, wasschen zich, maar de
oogleden kleven door het lijmwater aan elkander,
zoodat zij die niet openen kunnen en den boom niet
kunnen wedervinden. Nog aardiger is het, hen te
vangen, door in hunne nabijheid laarzen uit en aan
te trekken. Men laat daarop eenige paren laarzen
van eene kleinere soort staan, waarin op de binnen-
zool pek zit. De apen komen nu ook, trekken de
laarzen aan, doch kunnen die niet uittrekken, want
hunne achterhanden kleven door het pek vast. De
negers komen van achter de boomen te voorschijn,
en nu is het allerkoddigst te zien, hoe de apen met
de laarzen aan, door het woud scharrelen, want in
de boomen kunnen zij zoo niet klimmen ; zij moeten
op den grond blijven. Gedurig vallen zij, dewijl
zij niet gewoon zyn er mede te loopen, en zoo
krijgt men hen gemakkelijk in hmden.