Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
van een heeten dag aan den zoom van een woud
in de schaduw neder, haalde eene slaapmuts uit
den grooten zak, zette die op en sliep weldra in.
Aan de apen, die daar boven zijn hoofd in de top-
pen der boomen allerlei kuren maakten, stoorde hg
zich niet; want hg wist, dat zij geen kwaad doen, als
men hen roet rust laat. Toen hij na een paar uren
slapens wakker werd, zag hij naar zijn zak met mut-
sen om, en — o wee! de zak was ledig; dat was
hem een raadsel, want wie zou hem de mutsen op
dezen ongebaanden weg ontnomen hebben ? Hij
sloeg nu het oog naar boven, naar het loof der
boomen, en — daar zaten de slaapmutsen-dieven.
Nu werd hem de zaak duidelijk; zij hadden het
van hem afgezien, hoe hij eene slaapmuts uit den
zak haalde en die opzette. Terwijl hij sliep, wa-
ren zij uit den boom gekomen, hadden ook elk
eene slaapmuts uit den zak gehaald en die opgezet.
Daar zaten de apen nu, ieder met eene slaapmuts
op, onder het trekken van allerlei leelijke gezichten,
hem aan te grijnzen : hij dreigde hen met de ge-
balde vuist; maar toen staken zij hem ook de ge-
balde vuist toe. Boos en verdrietig neemt hij zijne
slaapmuts van het hoofd en werpt hun die toe,
zeggende : „loopt dan met deze ook heen.'' En ziet!
dat had voor hem eene gunstige uitwerking; want