Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
Men ziet er vervaarlijk lange kegels en pieken aan
de gewelven hangen, cntstaan door het druipen,
gelijk des winters bij ons de ijskegels of ijspieken
aan de daken en goten. Op sommige plaatsen be-
reiken deze pieken den grond en vormen daardoor
hooge en zware zuilen, die de gewelven schijnen te
onderschragen. Overal ontwaart men de zonderlingste
figuren en meent leeuwen-, tijger- en drakenkoppen
te zien en monsterachtige beelden van eene schrik-
wekkende gedaante. Men vindt er een gewrocht
met zuilen omringd, dat de doopvont heet; —een
borstbeeld van een heilige met oen langen baard : —
eene Maria met ket kind Jezus; — eene hangende
bloemkool; — een weggeschoven gordijn in drie
plooien met franje, enz. Men ziet het voor het
fijnste snij- en beeldhouwwerk aan, en toch is het
niet anders dan leksteen, door de natuur gevormd.
Huiveringwekkend is ook' het gezicht bij de brug-
gen, die over de rivier liggen. .Deze bruggen zijn ge-
vormd door een paar reusachtige klipsteenbrokken,
welke uit de gewelven zijn nedergestort. Bij de tweede
brug, die een uur ver de grot in gevonden wordt,
zijn de oevers steil en ziet men in een verschrikke-
lijken afgrond neder; door de verbazende diepteen
het flauwe fakkellicht, in deze dikke duisternis, kan