Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
47.
\
iün:iir beizokk op ijUSTisiviiOTKiir.
Willem! Pieter! Dries! O, wat heb ik gisteren veel
pleizier gehad! Vader en moeder zijn met ons naar de
buitenplaats Lustenhoven geweest. Te negen ure zaten
wij reeds in den wagen. Na drie uren rijdens door
fraaie dorpen, sehoone weilanden en heerlijke koren-
velden kwamen wij op Lustenhoven aan. Daar heb ik
wat gezien 1 Allerlei soorten van de fraaiste bloemen.
En in de broeikassen, o I daar heb ik wat opgekeken.
Ik had nooit gedacht, dat er zulke vreemde gewassen in
de wereld waren. Ik heb daar het kruidje-roer-mij-uiet
ook gezien; toen ik het even met den vinger aanraakte,
trok het de blaadjes samen, even als eene rups in
elkander kruipt en zich als dood houdt, wanneer men
haa" aanraakt. De tuinman voer met ons op eene kleine
schouw naar een eUandje over, waarop een oude, onaan-
zienlijke hut stond. „Hier wonen mijne grootouders",
zeide de tuinman, „die zijn al over de honderd jaar
oud." Zoodra hij de deur opensloot, trad ik, die de
voorste was, het huisje in, doch, wat verschrikte ik! een
hond blafte mij aan, eene kat blies naar mij; de oude
vrouw spon, en de oude man, die in den hoek van den
haard zat, verdraaide zijne oogen zoo leelijk, dat ik in
eene wip het huisje weder uit was. Ik wist niet, wat ik
er van denken moest; doch vader verklaarde het ons: het
waren allen beelden, die door een uurwerk op deze wijze