Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
En juister zingen in de maat;
Ook nu en dan een kaartje teeknen.
Waarover meester met ons praat.
Leer brieven stellen, schetsen maken,
't Geen vrij wat werkzaamheden geeft.
Zulk onderwijs moet ieder smaken.
Die lust voor wetenschappen heeft.
Zijn kennis gaarne wil vermeéren.
Ik leer het schoolgaan, 't onderwijs,
Johan! al meer en meer waardeeren.
En stel 't, geloof me, op hoogen prijs,
'k Wil daarom ijvrig voorwaarts streven. —
„I)e jaren, die men school mag gaan,
yZijn hoogst gewichtig voor ons leven,
„En meest beslissend voor cns, Baan l
„ Wij moeten daarin ons bekwamen ;
„Bie tijd is, o ! zoo'n kostbre schat.
„Gij zoudt er eens u over schamen,
„Zoo gij dien tijd verbeuzeld hadt.
„Bie zich in 't leeren onderscheiden,
„Ben wacht eens zegen vroeg of laat.
„Bier moet ge u vormen, voorbereiden
„Tot nutte burgers van den Staat,"
Zei meester; „houd die les in waarde ;
„Paar deugd aan kennis en verstand-,
„Ban wacht u voorspoed op deze aarde,
„En wordt ge een sieraad van ons la7id."