Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
XV. BE VERHEUODE TOON.
31.
De verhengde knaap.
Jolian / zeg^ hebt ge H al mrnomen ?
O jongen ! 'k hen zoo in mijn schik:
^k Ben in de derde klas gekomen. —
Be meester zag een oogenblik
Be tweede kla% met aandacht over.
En keek in H eind mij ernstig aan;
^k Begon te trillen als een lover.
„Er is een plaats hier open^ Baan!
„Een uwer kan ik dus verhoogen^^
Zoo sprak de meester: „kom eens hier T
Ik sprong^ van blijdschap opgetogen^
Be bank uit. „^k Heb van u pleizier ;
„ Want leeren wilt ge en naar mij hooren:
„Bat is in school van groot gewicht^''
^k Werd rood, dat 's waar, tot achter de ooren;
Want, O ! mij gloeide H aangezicht,
„'k Wil daarom u die zitplaats geven ;
„Maar blijf vooral toch leerzaam. Baan /" —
Johan ! wat zit ik nu verheven.
Al is die zitplaats onderaari.
Ja! ^k heb nu ook wat meer te leeren;
Maar daarin vind ik geen verdriet,
^k Ben vroeg des morgens in de kleêren:
Mijn huiswerk heb ik anders niet.
Ik moet in hooger hoek nu reeknen.