Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18.
DE ADELBERGER-GROT.
\
Grotten zijn diepe, uitgestrekte, onderaardsche
holen, door de natuur in rotsachtige streken ge-
vormd. Onder de merkwaardigste grotten, holen
of spelonken telt men inzonderheid de grot bij Adel-
berg, een vlek van 1500 zielen in Oostenrijk, tus-
schen Laibach en Triest. Vele reizigers hebben er
mijlen in afgelegd, en nog niemand is het mogen
gelukken het einde te vinden, of de grootte en uit-
gestrektheid èr van te bepalen. Dit wordt onmogelijk
gemaakt door de ontelbare dwaalwegen en de vree-
selijk gapende afgronden bij de zwartste duisternis,
terwijl de rivier de Poick door de grot stroomt en
eenige watervallen vormt, die een oorverdoovend
geraas maken. Als men in deze grot rondwandelt,
zou men meanen, dat de hand des beeldhouwers
hier eene menigte voorwerpen vervaardigd had, en
toch is alles bedrog: de gestalten, die men ziet, zijn
van leksteen, druipsteen of stalactiet, waaraan de
natuur eeuwen gearbeid heeft. Zulke leksteen of
stalactiet ontstaat door het druipen, lekkenendoor-
zijpelen van het regenwater door de gewelven en
zijwanden van de grot, welk water kalkdeeltjes met
zich voert, die door den tijd deze gedaante vormen.