Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
anders neemt de vrees voor spoken bij n toe.
Kom maar, volg mij naar de schnnr ....
— Zie, vader! daar staat het nog hij den !nrf;
loop zoo hard niet vooruit ! Het spook mocht n
grijpen.
— Ila! hier sijn wij al bij het spook ; ziet gij
nn, wat het is ?
— O ja, vader! hel schijnsel van de maan door
de opgeschoven pannen.
— De tnrfdragers hebben van daag bij het torven
de pannen opgeschoven, om Jicht en Jncht te
hebben, en vergeten die weder in orde te leggen.
— Ik zie nu wel, dat ik mij noodeloos bang
gemaakt heb; maar, vader I onze baker heeft
wel viermaal een spook gezien?
Hoorj Andries' al die verschijningen van spoken
znllen even grappig op:''elost worden, zoo m'm die
onderzoekt, als deze: wees daarvan verzekerd. ITet
is dns onze plicht, telkens, als wij iels van dien
aard zien of hooren, te onderzoeken, wal hel is,
opd^t wij onze hersenen niet met znike dwaze
schrikbeelden opvullen. De verbeeldingskracht,
zoo als heden bij n, schept al die spoken, waar-
voor bijgeioovige tnenschen zieh bnng maken.