Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page

XlII.^ DE VREESACHTIGE TÜÜiy.
28.
— Wel vader 1 wat beu ik daar geschrikt. Ik
zuu turf halfeu uil de schuur, eu o! zoo als
ik de deur open doe, zie ik daar eeu geest bij
deu turf slaan.
— Wat ziju dat weer voor grillen, Andries? zijt
gij ujisschien baiig geweest voor uwe schaduw?
— Netn, vader! het is eeu groole vreeseüjke
gedaante, die tegen den ui uur staat, nael eeui
wil hemd aan. O! hij grijnsde mij zoo leelijk
aan, eu had zijn eeneu arm lang uitgestrekt,
oui mij te grij})en, als ik nader durfde kooieu.
— Ei, ei! dan wil ik inel dien vriend wel eens
kennis maken. Gaan wij er maar saaien op af.
— O neen, vader! ik durf niet; het spook mocht
mij grijpen.
— Daar zal ik wel oppassen.
— Och, vader! als 't u belitft. Iaat mij dan
maar hier blijven. Ik ben zoo bang voor spoken.
— Nuen, Andries! gij gaat mede ; ik wil u tco-
uen, dat gij u noodeloüs bang gemaakt hebt: