Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
„Maar," vroeg de Schout voorts, //kunt gij lezen ?"
Ja!" hernam Jan, „'k heb voor dezen
„Bij onzen Meester school gegaan;
„Ja! lezen kan ik, schrijven, reeknen,
„Wat aardrijkskunde, een weinig teeknen:
„Ik zat het laatste jaar vooraan." —
„Ga heên! 'k zal verder naar u vragen,"
Was 't antwoord weer en — na drie dagen
Was Jan bediende bij den Schout.
Hier werd hij kundig, doorervaïen.
Bekwaam en heeft, na weinig jaren.
De dochter van zijn heer getrouwd.
Intusschen is de Schout ontslapen;
Jan volgt hem op; maar zoo'n rechtschapen,
Zoo'n braven schout vindt m'elders niet.
O, jeugd! mocht u dit voorbeeld toonen,
Hoe God eeu deugdzaam hart wil loonen.
En de eerlijke armoê rijk voorziet.