Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Jan gaat den raad van grootmoe hooren,
(Zijne ouders had hij vroeg verloren)
Of hij naar Westerveen zal gaan.
„Ja!" zegt zij, „breng de geldbeurs henen";
En ijlings stapt, met vlugge beenen.
De knaap er heên en meldt zich aan.
»Mijnheer de Schout!" liet Jan zich hooren,
„De geldbeurs, die gij hebt verloren,
„Vond ik op straat; hier is zij weêr." —
„Dat 's eerlijk!" sprak de Burgervader,
„Kom binnen, knaapje! kom wat nader
„En zet een oogenblik u neêr.
„Dit geldverlies deed mij geen hinder;
„Däär knaap! de helft is voor den vinder,
„Ruim twintig ducatons iu goud." —
„Neen, neen!" roept Jan, „geen enkle gulden;
„Dat kan mijn eerlijk hart niet dulden,
„Mij komt geen stuiver toe, heer Schout!"
De Schout verwonderd, opgetogen.
Peinst, fronst de donkre wenkbrauwbogen,
En vraagt den knaap: „waar houdt gij huis ?" —
„Ik bén", zegt Jan, „een schapenhoeder,
„Verloor mijn vader en mijn moeder,
„En bij mijn grootmoê ben ik thuis." —