Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
neus in den wind, snuffelde op den grond en vond
het spoor van neef Pieter. In galop liep hij neef
na, sprong hem bij den rug op en, hap! daar
vloog hg met den pet terug, eer neef Pieter be-
grgpen kon, wat hem overkwam. Neef keerde zich
om, zag Karro gaan en riep al: Karro 1 hier mgn
pet! leelgke hond! hier zeg ik 1 — maar ja wel,
Karro hoorde niet en liet neef Pieter met bloote
ooren staan. Neef kwam nu ook aanstonds terug. Ik
stond aan de deur en Karro met den pel in zijn
bek bij mg. — Karro! hier mgn pet! zei neef.
Karro liet den pet los, maar nam er nu den zakdoek
uil. — Karro! mijn zakdoek ooki zei neef. Hm!
bromde Karro en liet zgne tanden zien. — Wat
scheelt dien hond toch? vroeg mijn neef. — Wel —
was mgn antwoord — ik wilde u eene proef geven
van de slimheid van Karro, en bad daarom uw zak-
doek met den mgnen in uw pet verwisseld, zonder
dat gij hel bemerktet. Gg waart alzoo met mgn
zakdoek heengegaan; ik heb hem dus dien laten
halen. — Los! Karro! laat los! — zei ik nu, en
Karro liet nu den zakdoek in mgn hand; ik toonde
aan neef, dat hel de mgne was, lerwgl ik den
zijnen uit mgn zak haalde en hem terug gaf. —
Laler hebben wg er nog dikwgls om gelachen.