Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
„Watl waf!" — Hal dal is een brave Karro! Daar!
hap nu ! Wat 7 "Wil je hel niel aannemen ? En
waarom niel? Omdat ik hel je met de linkerhand
voorhoud ? Ja, Karro is ook een beschaafde hond.
Ik ken wel kinderen, dio daar zoo nauwkeurig niel
op lellen. O, Karro is zoo slim ! Hij verstaal alles,
wal ik hem zeg. Roml er eene vreemde kat in den
Uiin, om jacht op onze duiven Ie maken, dan Iaat
ik Karro in den tuin en zeg: Karro! kals! kals!
kats! kals! kats! en als een wind vliegt Karro den
luin in, en zou de kat verscheuren, als deze niet
pijlsnel op de schutting sprong en zich wegpakte.
Laatst was neef Pieter bij ons. Hg wilde niet
gelooven, dal als ik iets verschool, waar Karro niet
bg was, deze hel loch zou kunnen vinden. Mijn
neef had de gewoonte zgn zakdoek in zgn pel te
dragen, en waar hij kwam den pel af Ie zeilen
met den zakdoek er in. Behendig wist ik zgn zak-
doek er uit te nemen en den mgnen, die bgna even
eens was, er in te legioen. Toen Pieler weg was,
riep ik Karro, die niel in de kamer geweest was,
toen ik de doeken verwisselde; ik liet hem aan
mgn rokzak ruiken, wees er in en zei : Karro I
verloren I apportez! — Ik liet Karro de deur uil;
mijn neef was een huis of zes ver. Karro stak den