Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
eens, wat slingert hij met zijne armen! wat trekt
hij dat hoofd achterover! wat staat hem dat petje
op één oor! Zie, daar wil Pieter hem aanspreken.
Mis, Pieter! Karei wil niets van u weten; hij
draait u den nek toe. Zulk een verwaande jon-
gen hob ik nog nooit gezien. Hij houdt zich
zeker al voor een heel grooten mijnheer; die
weetniet, daar hij is. Het schijnt hem wel ver-
geten, dat Pieter, dien hij nu zoo lomp behan-
delt, die twee jaren jonger is en lang na hem
op de school kwam, al zeer spoedig hem voorbij
leerde, en verleden jaar wel d rie banken voor
hem zat. Verleden zomer bij de prijsuitdeeling
kreeg Pieter een fraai boekgeschenk van het School -
bestuur; en wat kreeg Karei? kijk! fuut! zoo-
veel niet. Karei ligt op school; maar weet gij
wel waarom? omdat de heer Blik meent, dat
zijn lief zooatje wel waard is, om zulke buiten -
gewone kosten aan hem te doen? hst gelijkt er
niemendal naar: Karei is in huis een wrevelige,
lastige jongen, die er steeds een genoegen in