Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
geen kwaadspreken, maar lasteren, de hatelijkste
ondeugd, die ik ken ; want voor dieven sluit men
de deur, maar voor een lasteraar kan men dit
niet doen. Foei! het is zeer slecht van u, uwe
nicht zoo haar goeden naam te benemen. Gij toont
geen goed hart te bezitten. Een lasteraar ontvliedt
men als een vergiftige slang. Het is tweemaal
gebeurd, dat men moeite had, om u bij tijds uit
het bed te krijgen, en tweemaal is hef gebeurd,
dat gij met morsige handen aan het ontbijt
kwaamt. Hoe zou het u nu aanstaan, als Jansje
van u zeide: „die Leen is een luie, morsige
meid, want men kan haar des morgens niet uit
het bed krijgen, en komt zij aan het ontbijt, dan
is zij nooit schoon gewasschen". — O, mijn kind!
maak u toch nimmer weder aan dit kwaad schul-
dig. Het kost zoo weinig moeite, iemand zijn
goeden naam te benemen. Heeft men dien ver-
loren, dan krijgt men dien nimmer weder. Ontdek
nimmer de gebreken v^n anderen, als uw plicht
u dit niet gebiedt, en begrijpt gij, dat gij die
niet verzwijgen moogt, wanneer er u naar ge-
vraagd wordt, vergroot ze dan niet, maar spreek
de waarheid.