Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
VIII. DE WAAnSCHüWENDE EN VERMA-
NENDE TOON.
21.
Wat hoor ik, Leentje! hebt gij van uwe nicht
Jansje kwaad gesproken ? De meid heeft straks
eene boodschap gedaan in den winkel van vrouw
Spoor, die haar zeide, dat zij Jansje altijd voor
een net, proper meisje had gehouden, en nu met
verwondering van u gehoord had, dat Jansje
eene slordige meid was, daar zij altijd met gaten
in de kousen liep. Ik heb mij daarover geërgerd.
Als het waarheid was, dan nog stond dit u zeer
leelijk, — u, die haar nicht zijt en die met haar
zoo vertrouwend omgaat. Hadden anderen het
gezegd, dan was het uw plicht geweest, haar
zooveel mogelijk te verontschuldigen, of althans ^
hare deugden, die zij ook wel heeft, daartegen i
te stellen. Maar hetgeen gij verteld hebt, behelst
niet eens volkomen waarheid. Het is tweemaal
gebeutd, en ook niet meer, dat zij hier kwam
met een gat in de kous, en nu vertelt gij, dat
zij altijd met gaten in de kousen loopt. Dat is