Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I. DE VERTELLENDE TOON.
1.
HET BAMBOESRIET.
Zeker hebt gij wel ecus teu wandelstok ge-
zieu, die geel van kleur is als Spaansch riet,
doch uit cene menigte kleine leden btsttat en
zeer buigzaam is. Nu, dat is Bambotsriet. Het
is wel de moeite waard, \an dit riet wat meer
te weteu, omdat er weinig gewassen gevonden
worden, die den mensch van zooveel dienst zijn.
Het bduiboes groeit in de keerkringslanden,
inzoiidei iieid in China en Oost-Ind.è; het behoort
tot de rielsoorten, ofschoon men het, om de
hoogte, die het bereikt, wel onder de boomen
zou kunnen rangschikken, wanf, begrijp eens!
de gewone hoogte is van 40 tot 50 voet, en de
dikte van 1 lot voet. Men vindt in China
uitgestrekte bosschen van ciit riet, en het ge-
bruik er van is zoo menigvuldig, dal men het den
naam vau «nationale boo nj" gegeven heeft.