Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18.
Ite ongepast*) Verjaafvensch.
Frederik was jarig. Vóór dat de zon sloor de reteu
van de luiken in zijn slaapkamertje gluurde, Ww de ver-
heugde knaap reeds gekleed en beneden in het woouvejirek.
Zijne lieve moeder, wier eenig kind hij was, ontving heul
hartelijk aan het ontbijt. „Frederik I ik wensch u veel
zegen met de vermeerdering uwer jaren, en ik hoop, dat
gij in eer en deugd moogt opwassen", voegde de moeder
hem toe. — „Dank u, lieve moe", zei Frederik, terwijl
hij haar om den hals viel en haar een paar tranen van de
wang wegkuste. De goede vrouw drukte hem aan het
hart, en bad in stilte tot God voor het welzijn van haren
lieveling. Zij schonk hem ter verjaring eene fraaie teeken-
doos en een rol best teekenpapier; want zij had opgemerkt,
dat Frederik gaarne teekende, en, voor een kind van zes
jaren, heel aardig mannetjes, huisjes, scheepjes en wat dies
meer zij, kou namaken. Des namiddags kreeg hij een
bezoekje van een vijftal jonge vriendjes, en alzoo werd zijn
verjaardag op eene genoegelijke wijze doorgebracht.
Grootvader, naar wien Frederik genoemd was, kwam
des avonds ook nog op zijn stokje aanstrompelen, om zijn
lieven kleinen naamgenoot geluk te wensehen en hem het