Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
gezwind een verrotten appel uit het gras en reikte
dien Koenraad toe. «Die appel deugt niet", her-
nam Koenraad. — „Hij is toch net zoo goed", liet
Pieter er op volgen, „als de appels, die ik verleden
,Jaar van u ontving." Koenraad zag Pieter strak aan,
kreeg eene kleur tot over de ooren en droop stil
af; hij herkende Pieter en herinnerde zich de
baldadigheid, in het vorige jaar jegens hem bedreven;
Pieter evenwel liep hem na en zeide: „hier
„Koenraad! hier heb ik er een, die beter is," ter-
wijl hij Koenraad een mooien appel toereikte.
„Neen! neen! ik kan dien niet aannemen", riep
Koenraad en snelde voort, „gij zijt beter dan ik;
,,ik schaam mij en durf u niet aanzien." —
„Waarom hebt gij dien kwaden jongen nu ook
„niet met verrotte appels geworpen, gelijk hij u
„gedaan heeft?"' vroeg zijne zuster, die onderwijl
hem genaderd was. — „Wel, dan was ik even
„ondeugend geweest, als hij toen was", antwoordde
Pieter; „in het eerst kwam wel de gedachte bij
„mij op: wil ik hem nu ook eens met verrotte
„appels smijten? doch ik dacht: wreken is nimmer
„goed." — Is onze vijand machtig, dan is zulks
dwaas, onverstandig en onvoorzichtig; is hij integen-
deel ongelukkig of arm, dan is het laag en wreed.