Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
16.
"H
„"Wat doe ik u toch, Koenraad?" vroeg Pieter,
de zoon van den tuinman, aan het jonge heertje,
bij wiens ouders de vader van Pieter in dienst was;
„telkens als ik het pad langs ga, werpt gij mij met
„steenen, en nu weder met halfverrotte appels."
Koenraad lachte Pieter uit en verschool zich achter
een boom. Toen Pieter den volgenden dag weder
langs het pad ging, wierp Koenraad hem veel erger
met verrotte appels. Pieter ging stil zijnen weg,
want hij begreep nu, dat tegenspraak Koenraad
ondeugender maakte.
Een jaar later stierf de vader van Koenraad.
Het buitengoed moest nu verkocht worden, want
zijn vader had veel schulden ; er schoot voor Koen-
raad niets over. De vader van Pieter werd nu
tuinman op eene andere buitenplaats en Koenraad,
in het weeshuis opgenomen, werd krantenjongen bij
den boekverkooper op het dorp.
Daar komt Koenraad de buitenplaats oploopen,
om voor het eerst de krant te brengen, toen Pieter
juist bezig was appels op te zoeken, die van de
boomen gewaaid waren. Pieter herkende Koenraad,
doch Koenraad herkende hem niet en vroeg hem :
„och, knaapje, geef mij een appel!" Pieter zocht