Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
VI. DE VERTELLENDE, VRAGENDE, UIT-
ROEPENDE EN VERWONDERENDE TOON.
14.
De oude en de Jonge STactategaal.
Eene Fabel.
ccZijl gij niet vroegtijdig van uwe oiaders be-
roofd?" vroeg een onde nachtegaal aan een
jongen. — «Ja!" antwoordde deze, «juist op den
dag, toen ik voor het eerst het nest verliet,
kwam er een van die wezens aan, welke men
mensehen noemt, en schoot uit baldadigheid
beiden dood, terwijl zij bij elkander op een fak
zaten en zich over mijn gehuppel en gefladder
door het loof verheugden." — «Ik heb nogtans
opgemerkt", vervolgde de-oude, «dal gij zonder
opleiding van uwe ouders, en dus door eigen
vinding en oefening al zeer iief hebt leeren
zingen; maar waarom zwijgt gij toch,als ik zing?
WHarom mengt gij uwe toonen niet onder mijne
zangen?" — «Om nit uw gezang te leeren",
hernam de jonge nachlegaal, «hoe men fraai
zingen moet; langs dezen weg heb ik de be-
kwaamheid in hel zingen gekregen, die gij mij
toekent."